Veiligheid en kwaliteit

Voor Synerlogic zijn veiligheid voor mens en dier, kwaliteit, voeder-/voedselveiligheid en milieu een belangrijk onderdeel van het beleid en de bedrijfsvoering. Binnen Synerlogic is de afdeling SHEQ (Safety, Health, Environment and Quality) daarvoor aangesteld.

Synerlogic neemt haar verantwoordelijkheid voor de borging van (product)kwaliteit en voeder-/voedselveiligheid. De productpakketten voldoen dan ook aan de (wettelijke) eisen en worden ontwikkeld volgens de Europese en nationale regelgeving, zoals REACH, CLP en de Biocidenverordening. Synerlogic streeft hierbij naar een ketenaanpak en neemt dit mee in de selectie van haar leveranciers.